Nummer 2 är här!

Välkommen till LinTek: Nyheter och nyttigheter för teknologstudenterna
I den utmanande vardagen på universitetet är en god förståelse för den roll som studentkåren spelar, avgörande. LinTek, d.v.s Linköpings Teknologers Studentkår, är hjärtat och hjärnan bakom en trivsam och berikande universitetsupplevelse för teknologstudenter. Från dess grundande år 1971 har denna kår stått sida vid sida med studenter. Kåren strävar efter att säkerställa en robust utbildning, en minnesvärd gemenskap och goda förutsättningar för framtida möjligheter.
Picture of Kelly Rangpeng

Kelly Rangpeng

Skribent

Vi vill först och främst välkomna de nya ansiktena, men även de bekanta. Ni som läser denna första upplagan av LiTHanian tillhör den teknologiska studentgruppen. Som teknolog är det nog fördelaktigt att känna till er studentkår, LinTek. LinTek grundades år 1971 och har sedan dess varit i drift och vid teknologernas sida.  Under alla dessa år har kåren arbetat för att studenter ska få den bästa upplevelsen på universitetet på alla möjliga sätt.

Vilka är Lintek?

LinTek har som uppgift att framföra teknologstudenternas röster till universitetet. LinTeks arbete omfattar många olika uppgifter i olika områden, därför tänker vi bryta ner och sammanfatta deras verksamhet i denna artikel.

Utbildning, Gemenskap, Framtid

LinTeks verksamhet kan förenklas till tre fokusområden: utbildning, gemenskap och framtid.

  • Utbildning: Kåren ser till att studenterna får den bästa möjliga utbildningen. Med kunskap gällande studenternas rättigheter och skyldigheter kan kåren vägleda dig om du upplever någon slags problem under studiegången. Genom kursutvärderingar och studentrepresentanter får studenterna även uttrycka sina åsikter och tillsammans förbättra utbildningen.
  • Gemenskap: LinTek är väl medvetna om hur mycket studenternas välmående påverkar den akademiska prestationen, därför lägger kåren lika mycket fokus på gemenskapen som utbildningen. Detta kan handla om studievänlig arbetsmiljö men även också lika villkor, evenemang, underhållning och allmänt tillgängliga hjälpmedel som underlättar ditt studentliv. Exempelvis nolle-p och münchen hoben som otvivelaktigt skapat många värdefulla minnen.
  • Framtid: Efter utbildningen är det dags för teknologerna att ge sig ut på arbetsmarknaden. Kåren vill säkerställa så bra förutsättningar som möjligt när det blir dags för första steget mot din framtida karriär. För att uppnå detta får teknologerna redan under läsåren engagera sig med näringslivet genom olika former av föreläsningar, besök, casetävlingar, jobbannonser och mässor. Inom detta område finns LinTek Näringsliv som anordnar näringslivsevent. Varje år hålls även LARM, en arbetsmarknadsmässa som ger möjligheten för tusentals teknologstudenter att få träffa och komma i kontakt med hundratals företag i en avslappnad och trivsam miljö.

Engagera dig! 

Låter LinTeks arbeten spännande för dig? Vilken tur, det finns flera sätt för dig att engagera dig. Genom att vara kåraktiv får du möjligheten att förbättra och utveckla studentupplevelsen samtidigt som du lär dig nya saker, träffa nya folk och driva intressanta projekt. Dessutom är det ett bra sätt att smycka ditt CV. Håll dig uppdaterad om tillgängliga poster på lintek.liu.se/tillgangliga-poster.

Kom ihåg att oavsett om du är medlem eller inte, kan du ändå alltid vända dig till LinTek för stöd!

Snyggt!

Linteks vision för 2024

2023 är på väg mot sitt slut och 2024 är precis runt hörnet. I en intervju med LinTeks ordförande får vi veta mer om kårens planer för kommande året. Hur ser  LinTeks vision ut för 2024?

“Linteks vision för 2024 präglas främst av ett fortsatt internationaliserat arbete. Till exempel startades det internationella sektionsrådet på nytt under hösten 2023. Dessutom har vårt näringslivsutskott valt att ändra sitt mötesspråk till engelska för att främja internationella studenters delaktighet mer.

En annan del av Linteks vision är att öka attraktiviteten för att vara kåraktiv, som att vara studentrepresentant inom utbildningssammanhang. Detta genom att jobba mer med transparens och synlighet inom arbetet som görs i kåren och som studentrepresentant.

På den studiesociala sidan är visionen att fortsätta arbetet med lika villkorsfrågor. Tidigare år resulterade detta i Dare To Care, vilket det även finns en vision att vidareutveckla. Mottagningsverksamheten har uppmärksammats mer det senaste året, och visionen för mottagningen 2024 är att göra den mer hållbar och lägga större fokus på lika villkor.”

  • LinTeks ordförande, Linus Karlsson

En liten informationsbubbla

Dare to Care är en långsiktig förebyggande satsning som syftar till att skapa trygghet inom den publikkultur som finns i livemusikvärlden. Dare to Care arbetar mot sexuella övergrepp och för ömsidighet i alla sexuella möten. Flera klubbar och arrangörer tar del av deras budskap genom utbildnings- och informationsinsatser.

Intervjuade: LinTeks ordförande, Linus Karlsson

Rulla till toppen