Nummer 2 är här!

Vad är LinTeks kårledning?

Emelia Jonsson

Chefredaktör
Kårledningen driver LinTeks dagliga verksamhet efter de tre värdeorden: Gemenskap, Utbildning och Framtid.
Picture of Emelia Jonsson

Emelia Jonsson

Chefredaktör

I kårledningen sitter det både heltidare som arbetar inom kårledningen på heltid, samt deltidare som gör arbetet vid sidan av sina studier. Kåren är här för att se till att studenternas röster hörs när det är dags att ta beslut som påverkar oss alla. Om du vill göra skillnad är du välkommen att bli medlem eller hoppa ombord och engagera dig direkt! Som de flesta av er vet har kårledningen sina kontor högst upp i Kårallen, kom så tar vi en rundtur!

Vilka tillhör kårledningen?

 • KO & vKO – Kårordförande och Vice Kårordförande 
 • NA – Näringslivsansvarig
 • PL – Projektledare LARM
 • UAs – Utbildningsansvarig med studeranderepresentantsansvar
 • UAu – Utbildningsansvarig med universitetsgruppsansvar
 • SAm – Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar
 • CAMO – Centralt arbetsmiljöombud för studenter
 • MF – Marknadsföringsansvarig
 • MA-L – Mottagningsansvarig Linköping
 • MA-N – Mottagningsansvarig Norrköping
 • MH-general – München Hoben-general
 • ChefRed – Chefredaktör LiTHanian
 • Ordförande Mattehjälpen
 • PK – Projektledare Kårstugan

Utbildningskontoret

I utbildningskontoret sitter de två utbildningsasnavriga på LinTek, UAu & UAs. De sitter bland annat på möten med universitetet, får åka iväg på internat och påverka mycket kring utbildningsfrågor. 

Gemenskapskontoret

Gemenskapskontoret fokuserar på studenterna och främjar gott studentliv, här sitter SAm, CAMO och MF. SAm arbetar tillsammans med fadderierna för att anordna ett toppenbra nolle-p samt tillsammans med festerierna för ett grymt studentliv! CAMO arbetar för att studenterna ska må bra och MF ansvarar för hur LinTek syns utåt.

Framtidskontoret

Framtidskontoret jobbar med näringslivsfrågor för att bibehålla och förbättra teknologstudenternas karriärmöjligheter efter examen. NA gillar goda företagsrelationer och PL gör LARM.

Presidiet

I presidiekontoret sitter Kårordförande och vice Kårordförande. De träffar viktiga personer på LiU, tex frukost med rektor, men även ledande personer i kommunen, länsstyrelsen och regionen. De arbetsleder även andra viktiga personer (LinTeks kårledning <3). Dessutom leder KO kårledningens interna möten och vKO sköter LinTeks budget.

Kårtoret

På Kårtoret hänger våra deltidare. Två mottagningsansvariga jobbar med att stötta fadderierna med mottagningen i varsin stad. Projektledare Kårstugan jobbar med vår fantastiska kårstuga (finns på Google Maps). Ordförande Mattehjälpen håller mattestugor. München Hoben Generalen jobbar med den grymma München Hoben festen. Chefredaktör för LiTHanian jobbar med tidningen som du håller i handen! 

ANNAT KUL

Genom att vara aktiv i kårledningen får du inte bara en unik inblick i hur universitetet fungerar, utan även möjligheten att träffa och samarbeta med andra kårer runt om i Sverige. Dessutom arrangerar kårledningen olika teambuildingsaktiviteter där vi bland annat kan åka iväg på spa eller dreja. Vi kan också gå på fester gratis! Allt tack vare våra kårkort som ger oss fri entré till alla fester på kårhusen.

Rulla till toppen