Nummer 1 är här!

Vad kommer hända med LinTek?!

Tintin Johansson Mäcs

Skribent
Det är ingen hemlighet att söktrycket till många poster inom LinTek har varit lågt. Ta som exempel München Hoben, hur nära var det inte att Linköpings egna Oktoberfest stod utan general? Vad blir konsekvenserna och hur arbetar LinTek för att motverka detta? I en intervju med marknadsföringsansvarig och kårordförande i LinTek hoppas jag få lite svar…
Picture of Tintin Johansson Mäcs

Tintin Johansson Mäcs

Skribent

För att ta reda på om marknadsföringen kan ha något med det låga söktrycket att göra träffade och intervjuade jag marknadsföringsansvarig Amanda Forslund i LinTeks kårledning:

Hur har marknadsföringen gått till tidigare? Vad har ni gjort för att locka studenter?

Amanda börjar med att säga att hon endast kan svara på vad hon har gjort det år som hon har suttit på posten. En sak som däremot har varit återkommande (även i år) är att plantera idén om att vilja arbeta heltid tidigt. De försöker därför nå ut till ettan genom att berätta att det finns möjlighet, kanske inte precis nu, men senare i studietiden, att ta studieuppehåll och söka sig till LinTek. Många som söker heltidsposterna har varit medvetna om möjligheten sedan tidigare och bestämmer sig sällan på plats om att ta ett studieuppehåll. Det har dock hänt att några bestämmer sig under sökperioderna. 

Jag tror inte att någon har missat att LinTek också marknadsför under rekryteringsperioderna och då försöker de vara så öppna som möjligt med vad de arbetar med och hur det går till. Under denna period försöker de även synas lite mer än vanligt. LinTek ser dock också till att synas lite då och då, även när det inte är rekryteringsperiod, och att vara öppna och tillmötesgående. Amanda trycker på att hon alltid, under tiden hon har suttit på posten, har försökt jobba med transparens. Hon vill också försöka visa att LinTek är mer än bara en logga genom att visa ansiktet på studenterna som faktiskt sköter allt. Det är därför de montrar ibland, och under sökperioderna montrar de varje dag. 

Är det något i marknadsföringen som har varit bristande? Vad vill ni göra annorlunda till nästa sökperiod?

Här får jag till svar att något Amanda vill försöka trycka på lite extra är balansen mellan att det är ett stort och ansvarsfullt arbete, men att det också utförs av studenter. Arbetet som kåren utför är viktigt, men de som jobbar i LinTek, och de som kommer göra det i framtiden, är trots allt studenter. Det är inte lika skräckinjagande som det kanske verkar. 

Jag har även ställt några frågor på mejl om konsekvenserna av det låga söktrycket till kårordförande Ramazan Uslu:

Vad tror du konsekvenserna blir av det låga söktrycket? Både för er som jobbar och för de andra studenterna 

“Ett lågt söktryck är såklart inte bra och leder till att mer arbete behöver läggas ner för rekrytering, men vi jobbar såklart hårt för att det inte ska påverka vår verksamhet.”

Kan ert arbete fungera när det är så mycket fyllnadsrekryteringar och vissa vakanta poster? Hur blir arbetsbördan?

“I skrivande stund har vi under mitt verksamhetsår endast fyllnadsrekryterat för SOF och valberedningen och hade endast svårigheter med att rekrytera en SOF-general.

Pandemin har varit en stor anledning till svårigheterna till fyllnadsrekrytering för specifikt SOF, eftersom det endast händer vartannat år, vilket leder till ett stort kunskapsgap om vad SOF är och hur otroligt rolig den festivalen är!

I övrigt är fyllnadsrekrytering något vi helst undviker till största mån.  Det belastar vår marknadsföring och informationsspridning, då mycket tid går till just precis fyllnadsrekryteringen.”

Hur märks det låga söktrycket av på utskott såsom SOF och München-Hoben? 

“Det har varit svårigheter att rekrytera för SOF, eftersom det endast händer vartannat år. I samband med pandemin har det skapat svårigheterna som uppstod under rekryteringen av generalen för SOF23.

Hur det faktiskt kommer påverka SOF är en väldigt bra fråga. 

Vi har i dagsläget lämnat över arrangemanget av SOF23 till RIKS-Smask och tror att de kommer att göra ett bra jobb, även om det inte kommer se exakt ut som det har gjort tidigare år.

Generellt ser vi ett högt söktryck på de poster som inte kräver heltidsengagemang och är väldigt glada över de som vill vara med och bidra till LinTeks arrangemang för ett trevligare studentliv.”

Någon övrig kommentar, till exempel varför man borde söka till LinTek? 

“Den otroliga utvecklingen som man får som person under sitt år och den märkbara skillnaden som man gör för studentlivet och studenterna är båda väldigt stora anledningar till varför det är värt att engagera sig inom LinTek!

Vi söker personer till våra utskott, hel- och deltids poster kontinuerligt under året så håll utkik på våra sociala medier!”

Intervju med Amanda Forslund och Ramazan Uslu

Rulla till toppen