Nummer 1 är här!

Stopp – min kropp

Tintin Johansson Mäcs

Skribent
Ibland händer det som inte får hända. Förra året var det ett ökat antal fall av sexuella trakasserier på campus och därför är det just nu extra viktigt att uppmärksamma detta. Oavsett vad som händer, eller var det händer, så finns det hjälp och stöd för dig.
Picture of Tintin Johansson Mäcs

Tintin Johansson Mäcs

Skribent

Hur vet du om du har utsatts för sexuella trakasserier? Om du känner att någon har kränkt din värdighet med ett uppträdande av sexuell natur så har du utsatts. Det kan till exempel vara att någon tafsar på dig, ger dig ovälkomna kommentarer eller har något annat beteende som är oönskat. Det spelar ingen roll vad den andra personen tycker, om du upplever det som kränkande så är det sexuellt trakasseri. 

De fem kårhusen ägs av Linköpings universitets tre kårer genom Kårservice. Alla kårhusen arbetar tillsammans för arbetet de kallar Trygga Kårhus, de har alltså nolltolerans mot kränkande behandling, sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering. På kårhusen ska det alltid finnas en ansvarig (dagsansvarig eller serveringsansvarig) på plats som du kan kontakta om du utsätts för något eller ser någon annan utsättas.Under nattklubbar finns det även vakter som du alltid kan fråga om hjälp. Det som kan hända den som trakasserar är att hen kan bli avvisad för kvällen, portad eller polisanmäld. 

För att få reda på vart man kan vända sig om något, mot förmodan, händer under studietiden på campusen har jag kontaktat Beatrice Svensson, Centralt arbetsmiljöombud (CAMO) på LinTek. 

“Råkar man ut för något under studietiden som inte känns okej kan man alltid vända sig till sin AMO (arbetsmiljöombud) på sin sektion eller CAMO på kåren. Linda Schultz som är koordinator för Lika Villkor på LiU hjälper till med det som handlar om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Behöver man prata med någon finns också studenthälsan och kyrkan på campus. Alla dessa parter har tystnadsplikt vilket betyder att det som sägs under samtalen stannar där. Vi alla finns här för att du som student ska känna dig trygg på campus”. 

Jag frågade även hur det förebyggande arbetet mot trakasserier ser ut, Beatrice svarade såhär: 

“Det förebyggande arbetet vi gör på kåren är främst att informera studenterna om vad deras rättigheter är, vad som är okej och inte samt var man vänder sig om det som inte får hända händer.En del av det förebyggande arbetet handlar också om att utbilda AMO:sarna på sektionerna och kollegorna på kåren om lika villkor.”

Ett ytterligare bidrag för att motverka en fortsatt spridning av sexuella trakasserier var de två releasefesterna anordnade av “Dare to Care” i Linköping respektive Norrköping i höstas. Där kunde man bland annat kunde lära sig mer om hur man kan bidra till en tryggare miljö. Detta gjorde de i samarbete med Kårservice och Studenthälsan. 

Känner du igen dig i något av det som står ovan? Tveka inte att berätta för någon och söka hjälp. Ingen form av trakasserier är okej och vi alla måste göra allt vi kan för att förhindra att det fortsätter! Det spelar ingen roll om du känner att ditt problem är litet eller stort, allas känslor är viktiga! 

Faktaruta med kontaktuppgifter

  • Råkar du ut för något på något av kårhusen?
    • På till kårhusens hemsidor kan du trycka in på “om/kontakt” och “hållbart studentliv” och läsa mer, samt fylla i ett formulär för att få hjälp av bland annat Studenthälsan, kårerna och Kårservice
    • Prata med dagsansvarig på plats
  • Råkar du ut för något på campus?

Intervjuad: Centralt arbetsmiljöombud Beatrice Svensson

Rulla till toppen