Nummer 2 är här!

Prorektor tycker till!

Hanna Hjertström

Skribent
LiTHanian har fått till en exklusiv intervju med LIU:s prorektor Karin Axelsson. Vad är en prorektor kanske ni undrar då? Jo det är ställföreträdaren för rektorn – alltså någon som kliver in för rektorn när det behövs. I den här artikeln så tänker vi att ni läsare ska få höra om hennes syn på kårerna…
Picture of Hanna Hjertström

Hanna Hjertström

Skribent

Hur mycket märker ni av de olika kårerna?

I universitetsledningen träffar man på de olika kårerna väldigt mycket eftersom vi sitter i många nämnder och styrelser med många möten. Rektorn och jag har dessutom rektorsfrukost med studentkårerna. Vi träffar två från varje kår kontinuerligt, några gånger per termin. Då är det väldigt informellt och de får lyfta frågor som de vill diskutera. Sen har vi även studentledningsråd en gång per termin.

Kårernas uppgift är att föra fram studenternas talan, tycker du att de gör det?  

Det tror jag. Det är min bild. Men jag förstår samtidigt att det är en utmaning att vara kåraktiv och på något sätt företrädande för ett brett kollektiv. Speciellt om det inte är så jättemånga som är aktiva och att man då ändå ska representera alla. Så jag förstår att det är utmanande, men bilden vi har är att de gör ett otroligt viktigt och bra jobb. 

Hur ser du på just LinTek och dess arbete?

Hmm… det är väldigt svårt för mig att säga. Jag har egentligen inte någon insyn i hur kåren jobbar internt. Jag vet inte heller hur mycket jag ska veta. Vi diskuterar frågor som kårerna vill ska lyftas, vilket är så det ska vara. Men min bild är att det fungerar bra och att de återigen gör ett superviktigt jobb. 

Är det enkelt att få reda på vilka frågor som studenterna vill lyfta?

Ja, i och med studentledningsrådet, vilket jag tycker är ett väldigt bra forum, eftersom studenterna helt äger det. Studenterna har alltid planerat noggranna genomgångar som slutar i någon form av sak man ska diskutera. Sen är det svårare för mig att se om det finns mindre frågor eller problem som aldrig kommer fram till oss. 

Berätta mer om studentledningsrådet, vad är det? 

Det är då hela ledningen, inklusive fakultetsledningarna, samt rektor, prorektor och vicerektorer träffar de kårrepresentativa. Det är kårerna själva som håller i agendan och bestämmer vad som ska tas upp. Frågorna som lyfts är inte lättlösta frågor, utan de kräver arbete! Därför har vi en uppföljning vid nästa möte. I och med att hela ledningen i alla delar, både fakultet och universitet, sitter med i rummet så lyfts verkligen frågorna. Vi har alla stor respekt för studentledningsrådet. 

Har du något mer du vill tillägga?

Ja! Engagera er! Det är superviktigt för att universitetet ska fungera och kunna utvecklas i rätt riktning.

Rulla till toppen