LARM – en dörr till arbetslivet

Mathilda Sjöbom

Protein Science
Under den mest långdragna av tentaperioder kan det vara svårt att tro på att åren som student kommer att rinna i väg. Plötsligt en dag står man dock där, med en stundande examen väntandes runt hörnet. Vissa studenter ser fram emot att äntligen få lämna plugget bakom sig, och komma in på den arbetsmarknad man under många år har kämpat sig till en utbildning för. Tanken på livet efter universitetet är för andra i stället förenad med oro och en massa frågetecken som ska rätas ut – inte minst gällande den första anställningen.
Mathilda Sjöbom

Mathilda Sjöbom

Protein Science

Vare sig du ser fram emot att bli klar med dina studier eller gruvar dig inför det, så kan stressen över att hitta jobb efter examen minskas genom att knyta kontakter inom arbetslivet redan under studietiden. Ett ypperligt tillfälle för alla TekFak-studenter att göra det är under LARM – LinTek:s arbetsmarknadsdagar. LiTHanian har pratat med Simon Andersson, projektledare för LARM2022, om kommande mässa, rollen som projektledare och hur man som student kan förbereda sig inför att ta steget ut i arbetslivet.

Vad är LARM?

LinTek:s arbetsmarknadsdagar, LARM, har anordnats årligen sedan år 1981. Höjdpunkten för LARM är en stor arbetsmarknadsmässa, som vintern 2021 genomfördes digitalt på grund av det pandemiläge som rådde då. Det här läsåret är tanken att LARM ska återgå till sitt ”vanliga” format och anordnas i form av en fysisk mässa i Linköping. Den 15:e februari 2022 kommer mer än 100 potentiella arbetsgivare för TekFak-studenter att fylla flertalet lokaler på Campus Valla med montrar. Här får studenter chansen att mingla med representanter från olika företag, skapa sig en bättre bild av sin blivande arbetsmarknad samt, som pricken över i:et, plocka på sig diverse gratisprylar och fika. Vissa företag brukar även välja ut ett par studenter som bjuds in till individuella kontaktsamtal under mässdagen, vilket man får anmäla intresse för i förväg.

Simon berättar att projektgruppen för LARM jobbar för att man under LARM2022 ska kunna använda vissa delar av den digitala plattformen från föregående mässa, och att han hoppas att ännu fler av de digitala lösningarna ska återkomma i framtiden. Årets projektgrupp har dock som sitt huvudsakliga fokus att anordna en så bra fysisk mässa som möjligt. Utöver själva mässan kommer dessutom en rad andra arbetsmarknadsrelaterade event att anordnas under pre-LARM, som kommer att pågå mellan den 31:a januari och 10:e februari 2022. Under pre-LARM kommer studenter kunna anmäla sig till bland annat lunchföreläsningar, casekvällar och middagar med företagsrepresentanter. 

LARM riktar sig till samtliga naturvetar- och teknologstudenter i både Linköping och Norrköping, så för att alla studenter ska kunna delta ordentligt vid mässan brukar mässdagen vara schemafri för de flesta TekFak-studenter. Projektgruppen jobbar på att skapa en bredd bland de besökande företagen, så att mässan blir så givande som möjligt för alla studenter vid den tekniska fakulteten. Att LARM äger rum tidigt på vårterminen kan gynna studenter från skilda årskurser på olika sätt. För de som planerar att ta examen till sommaren kommer mässan lägligt för att knyta kontakter inför att söka sitt första jobb efter studierna. Studenter i tidigare årskurser, som livet efter plugget känns mer avlägset för, kan i stället se LARM som en möjlighet att hitta ett nytt sommarjobb.

Vad gör en projektledare och resterande projektgrupp för LARM?

Som projektledare för LARM är Simon heltidsarvoderad och utgör en del av LinTek:s kårledning. Han beskriver sina arbetsuppgifter som ”spretiga”, eftersom han har en hel del olika saker på sig agenda: han leder och planerar projektgruppens arbete, har kontakt med företag samt ägnar sig åt kårledningsarbete. Detta är dock inget problem för Simon, som tycker att det passar honom att posten är så pass varierad.

– Ingen dag är den andra lik och det är väl lite kul i sig, säger han. 

Simon var med i projektgruppen för LARM år 2021, under ”pandemiåret”, och att han valde att söka till projektledare för år 2022 berodde på flera saker. Han tyckte att det var kul att vara engagerad i LARM, samtidigt som han kände att han inte fick ut så mycket som han hade önskat av sitt verksamhetsår på grund av pandemins begränsningar. Han hade också en önskan om att testa på ett större engagemang inom studentlivet och ville ha något extra att skriva på CV:t. I och med posten som projektledare har Simon, som läst fyra år på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, nu tagit ett studieuppehåll för att jobba heltid för kåren. 

Med sig i projektgruppen för LARM, som utgörs av LARM-kommittén och koordinatorer, har Simon ett stort gäng ideellt engagerade studenter. Mestadelen av det strategiska arbetet inför mässan sköter kommittén, som redan tidigt i höstas påbörjade arbetet med att bjuda in företag, planera hur mässan ska marknadsföras mot studenter och rekrytera koordinatorer. Koordinatorerna har i större utsträckning operativa uppgifter och hjälper kommittén med genomförandet av LARM. För att allt ska flyta på smidigt under själva mässan tar projektgruppen också in värdar som hjälper till med olika praktiska saker i anslutning till och under mässdagen.

Simon tipsar!

För att få ut så mycket som möjligt av LARM2022 tipsar Simon om att förbereda sig inför mässan genom att i förväg kolla upp vilka av de besökande företagen som man tycker verkar intressanta, och tänka ut ett par frågor att ställa till deras företagsrepresentanter.

– Företagen har ju annars sina pitcher de kör men vill man ha ut det där lilla extra så är det oftast bra att vara lite förberedd, vara lite påläst och kunna ställa frågor som man själv är nyfiken på, säger han.

Simon tipsar också om att skaffa ett LinkedIn-konto om man inte redan har ett – något som inte bara är bra att ha till själva mässan utan även för att förbereda sig inför arbetslivet i allmänhet. Han beskriver det som ett bra sätt att upptäcka företag vars verksamhet intresserar en och komma i kontakt med företagsrepresentanter. Simon tror att studenter på tidigare årskurser har nytta av att redan tidigt börja skapa sig en bild av sin blivande arbetsmarknad och knyta kontakter, men påpekar att det går bra att komma igång först senare under sin utbildning också.

– Det är aldrig för sent att skaffa kontakter, säger han. Ska du börja jobba snart och du inte har skapat dig en LinkedIn-profil, så är det inte för sent att skapa den nu och börja bygga upp ett nätverk.

Sugen på att vara värd för LARM2022?

Besök LARM:s hemsida för att ansöka larm.lintek.liu.se

Håll dig uppdaterad om nyheter och kommande evenemang på LARM:s sociala kanaler!

Instagram larm_lintek

Facebook LARM – LinTeks arbetsmarknadsdagar

LinkedIn LARM