Nummer 1 är här!

Heta stolen med LinTek

Emelia Jonsson

Skribent
Är du en av de som ibland undrar vad lintek egentligen håller på med, varför de gör som det gör eller varför de inte gör saker som kanske behövs? Lintek kan kännas långt bort och det är inte alltid som man har koll på vad som sker bakom kontorsdörrarna på kårallen. LiThanian har därför fångat Ramazan Uslu för att ställa några snabba och viktiga frågor, även de lite obekväma.
Picture of Emelia Jonsson

Emelia Jonsson

Skribent

Hur kommer det sig att kursutvärderingarna går så dåligt? Vad gör ni för att förbättra det? 

Det resultat vi får från kursutvärderingarna är nyanserat och väldigt brett, även med lågt deltagande i vissa kurser. Kursutvärderingarna är något som LinTek har startat på eget initiativ så att vi kan plocka upp allt det som inte fångas upp av LiUs egna kursutvärdering, vilket är väldigt uppskattat från universitets håll.

Vi ser det som ett otroligt viktigt verktyg för utveckling av kurserna och utvärderingarna brukar efterfrågas av universitetet i de fall de saknas. Vi tycker såklart att ett högre utvärderingsdeltagande är positivt och kommer fortsätta jobba för det.

Kommer Studentorkesterfestivalen inte att finnas längre? Det var trots allt uppskattat av många. 

SOF kommer fortsätta att finnas, men i år så var söktrycket väldigt lågt och därför kunde vi inte tillsätta en projektledare. Planen för framtiden är att kunna genomföra SOF25 i LinTeks regi igen och vi tror att Riks-SMASK kommer göra ett jättebra jobb i år när dom arrangerar SOF23.

Vad gör ni för att folk ska vilja engagera sig mer? Känner ni att det behövs tas till extra åtgärder för att få igång engagemanget?

Pandemin har varit ett stort hinder för engagemang. Restriktioner som påverkade utbildning och gemenskap ledde till svårigheter för engagemang. Nu efter pandemin ser vi att studentlivet startar upp igen och likaväl LinTeks arbete för engagemang. I dagsläget ser vi en positiv trend mot engagemang och vi kommer att fortsätta bevaka hur trenden ser ut.

Hur mycket av det som LinTek omsätter går egentligen tillbaka till medlemmarna?

LinTek är en ideell förening precis som vilken sektion som helst, vilket betyder att mycket av vår ekonomi går tillbaka till studenterna på tekniska fakulteten. Detta genom kursutvärderingar, kortförmånerna och våra större arrangemang såsom LARM och mottagningen. LinTek bidrar för ett ökat samarbete mellan sektionerna själva men även mellan LinTek och sektionerna genom bland annat utbildningar och råd. Är man intresserad av att ta del av vår budget så kan man kontakta LinTeks Vice Kårordförande.

Hur tänker ni angående LinTeks frånvaro i Norrköping? Ni är endast på campus Norrköping på torsdagar, räcker verkligen det?

Det är något som LinTek anser är en stor utmaning. Vi jobbar för att synas i Norrköping och vara en del av campuset. Som ett exempel så har vi deltagit på Trappans torsdagsquiz och hållit i ett quiz på en pub, men vi tittar fortfarande mot andra alternativ för att kunna synas mer och kännas som en del av Norrköpings campus.

Uppmuntrar LinTek föreningar i Linköping att synas i Norrköping för att öka inkluderingen mellan campus?

I dagsläget så pågår inget arbete för detta, men på Kalasmottagningen så kan studenterna i Norrköping vara med, träffa på och se alla föreningar som vi har på LiU.

Hur arbetar ni för att säkerställa att våra utbildningar ska vara konkurrenskraftiga? 

Vi jobbar kontinuerligt för att utbildningarna ska bli bättre. Vi gör det genom att vara med i forum med universitetet/fakulteten och säkerställer att studenternas röst når fram. Utöver detta så har vi ett system för våra egna kursutvärderingar för att kunna själva följa upp och se till att förändringar sker.

Hur jobbar ni för att motverka onödig stress bland studenterna? 

Vårt konstanta arbete inom utbildning, gemenskap och framtid bidrar starkt till att teknologstudenterna kan känna sig trygga i sin studietid. Vi jobbar konstant för förbättring och har gjort det de senaste 50 åren som LinTek har existerat.

Rulla till toppen