Nummer 1 är här!

FilFak infiltrerar LinTek

Tintin Johansson Mäcs

Skribent
Som ni kanske vet så har LinTek för ett tag sedan tagit in nya personer till kårledningen. Detta är ju ingen nyhet tänker ni nog, men det ni kanske inte vet är att två av de nyinsatta faktiskt är från den filosofiska fakulteten! Detta måste såklart undersökas…
Picture of Tintin Johansson Mäcs

Tintin Johansson Mäcs

Skribent

I vintras hade LinTek som vanligt sin ansökningsperiod för några av posterna i kårledningen, men det som skiljde sig detta år var att två av posterna tillsattes av studenter från den filosofiska fakulteten. Posterna det gäller är studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar (SAm) och marknadsföringsansvarig som nu besätts av Nicolas Bemba M’Foutiga respektive Kim Almgren. Jag har sökt dem båda för att få lite svar om varför de valde att söka sig till just LinTeks kårledning och inte Stuffs:

  • Nicolas har under sin studietid på olika sätt varit engagerad i alla kårerna. De senaste åren har han varit mer engagerad i LinTeks mottagning och det var en av de bidragande faktorerna som fick honom att söka just SAm. En annan faktor var att han blev inspirerad av företrädaren som gav honom en inblick i hur arbetet går till och rekommenderade honom att söka! Nicolas pluggar till lärare och har sen sitt första år alltid varit intresserad av att engagera sig utanför sin egen sektion. Han har dessutom läst många kurser tillsammans med naturvetare och teknologer, så LinTek kändes mer rätt än Stuff.
  • Kim trycker istället på att alla kårerna har samma mål, att de jobbar för att skapa en bättre miljö för studenterna. Vilken kår man jobbar för spelar ingen större roll eftersom de jobbar gemensamt mot ett bättre studentliv. Hans främsta anledning var dock att han ville ge tillbaka efter allt studentlivet har gett honom och såg detta som ett bra tillfälle. Att det blev just LinTek hade att göra med att sökperioden var stängd vid det tillfälle han tänkte söka. Kim kan dock tänka sig att söka till Stuff i framtiden!

Jag har även kontaktat LinTeks kårstyrelse för en kommentar, men där hänvisades jag istället till LinTeks reglemente för att få svar på hur kåren ser på att personer som inte studerar vid tekniska fakulteten sitter med i kårledningen. Vice kårordförande Julia Kortz hänvisade särskilt till ett stycke som säger  “Vid rekrytering av engagerade bör personer med fullt medlemskap premieras om inte betydande fördelar kan tillkomma LinTeks verksamhet av att välja personer utan fullt medlemskap.”. Om de båda filfakarna tillsattes på grund av sökbrist eller “betydande fördelar” får vi nog inte veta, men hur som helst så är det ju alltid trevligt med lite variation!

Rulla till toppen